NFKK - Velkommen

NFKK (Nordiska Förbundet för Kyrkogårdar och Krematorier) är den nordiska förening for kyrkogårdar och krematorier.

Syftet med föreningen är att dela erfarenheterna över de nordiska länderna. I Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Avsikten är att utöka denna webbplats med bland annat kurser, möten och andra aktiviteter som NFKK erbjuder till sina medlemmar.


Med vänlig hälsning

Jan Olov Andersson
jan-olov.andersson@skkf.se
Energiseminarium med inriktning på krematorieverksamheten Stockholm 8-9 november 2018

Styrelsen i NFKK tackar föredragshållare och deltagare för två engagerade dagar i Stockholm.

Presentationer från seminariet finner ni här

Ringstedt