NFKK - Välkommen

NFKK (Nordiska Förbundet för Kyrkogårdar och Krematorier) är den nordiska förening for kyrkogårdar och krematorier.

Syftet med föreningen är att dela erfarenheterna över de nordiska länderna. I Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Avsikten är att utöka denna webbplats med bland annat kurser, möten och andra aktiviteter som NFKK erbjuder till sina medlemmar.


Med vänlig hälsning

Inghild Hareide Hansen
inghild.hareide.hansen@gravplass.no
Ringstedt