NFKK - Velkommen

NFKK (Nordisk forening for kirkegårder og krematorier) er den nordiske foreningen for kirkegårder og krematorier.

Formålet med foreningen er å dele erfaringer på tvers av de nordiske landene. I Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Hensikten er å utvide denne nettsiden med blant annet kurs, møter og andre aktiviteter som NFKK tilbyr sine medlemmer.

Med vennlig hilsen
Inghild Hareide Hansen

Folk står samlet rundt en gammel grav utenfor en hvit kirke med høye fjell i bakgrunnen.